AbbVie objavio pozitivne rezultate Faze III lekova za Hepatitis C

Farmaceutska kompanija AbbVie (NYSE: ABBV) je objavila pozitivne rezultate iz njihove Faze III ocenjivanja kombinacije lekova Viekirax i Exviera, sa i bez  ribavirina, na pacijentima sa hroničnim hepatitisom C.

Rezultati se pokazali da je kod pacijenata dobijen održivi virološki odgovor u 48 nedelja nakon prijema kombinacije Viekirax-a (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) and Exviera-e (dasabuvir). Svi pacijenti sa genotipom 1b hepatitisa C postigli su adekvatan odgovor bez ribavirina. Čak 97% pacijenata sa genotipom 1a takođe je postiglo pozitivne rezulate sa ribavirinom.

 

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here