Dramatičan porast depresije i anksioznosti!

Širom sveta zabeležen je dramatičan porast mentalnih poremećaja. Između 1990. i 2013. godine broj ljudi koji pate od depresije i/ili anksioznosti uvećan je za skoro 50 procenata: sa 416 miliona na 615 miliona.

Blizu 10 posto svetske populacije je pogođeno ovom grupom bolesti a mentalni poremećaji čine 30 posto svih globalnih nefatalnih bolesti. Humanitarne katastrofe i aktuelni konflikti dodatno utiču na porast potrebe za lečenjem depresije i anksioznosti.

Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da svaka peta osoba zahvaćena ratom, prirodnim katastrofama ili drugim kriznim situacijama oboli od depresije ili anksioznosti!

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here