Mnogi ne prepoznaju reumatske bolesti kod dece

Sve zapaljenske reumatske bolesti kod dece nastaju kao posledica različitih ozbiljnih poremećaja regulacije imuniteta zbog čega mogu imati potpuno različite i svaka svoje veoma specifične znake i simptome. Najčešći zajednički simptomi i znaci su periodična pojava febrilnosti praćena promenama po koži, bol i otok zglobova, pojava upale oka koja može da dovede do trajnog gubitka vida ali i promene na svim drugim organskim sistemima što može dovesti do trajnog invaliditeta dece,  izjavila je dr Gordana  Sušić, naučni saradnik Instituta za reumatologiju Srbije na Simpozijumu posvećenom dijagnostičkim i terapijskim dilemama u reumatskim bolestima kod dece.

Prof. dr Gordana Sušić

Prof dr Jelena Vojinović, pedijatar, reumatolog  u KC Niš izjavila je da na žalost trenutno ne mozemo sa sigurnošću da znamo tačan broj dece obolele od reumatskih bolesti, s obzirom da se leče u velikom broju zdravstvenih ustanova u zemlji. Zato je u izradi registar koji ce pomoći u prikupljanju epidemioloških podataka ali i kao pomoć u kontinuiranom praćenju i adekvatnom lečenju dece obolele od reumatskih bolesti.

Ona je istakla da  su kod nas trenutno dostupna tri biološka leka za lečenje dece obolele od različitih reumatskih bolesti i  primenjuju se za razlicite indikacije, a u terapiju se uključuju po odobrenju stručne komisije pri RFZO.

– Rano prepoznavanje i brzo, savremeno lečenje biološkim lekovima dovodi do poboljšanja prognoze, kvaliteta života kao i funkcijskog ishoda kod dece. Zato je dostupnost bioloških lekova važna kako za lekare tako i za pacijente i njihove roditelje, istakla je prof dr Vojinović.

Dr Jelena Vojinović

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here