Ne odlaži i uoči rano artitis

Svetski dan borbe protiv artritisa ove godine se širom Evrope, pa i kod nas, obeležava aktivnom kampanjom “Ne odlaži uoči rano” čiji je cilj podizanje svesti o značaju rane dijagnoze hroničnih zapaljenskih artritisa (reumatoidni artitis, spondiloartritis, psorijazni artritis, juvenilni idiopatski artritis). Udruženje reumatologa Srbije (UReS) i Udruženje obolelih od reumatskih bolesti (ORS) u saradnji sa Evropskom ligom za za borbu protiv artritisa (EULAR) aktivno organizuju i sprovode projekat aktivne edukacije lekara, medicinskih sestara i stanovništva u ustanovama primarne zdravstvene zaštite širom zemlje o značaju i načinima ranog postavljanja dijagnoze i lečenja ovih bolesti.

Znanje stečeno na ovim edukativnim kursevima treba da primene u praksi, kroz rano prepoznavanje simptoma hroničnih zapaljenskih artritisai da građane koji imaju određene specifične tegobe prioritetno upute reumatologu kako bi se započelo sa adekvatnim što ranijim lečenjem.

Procenjuje se da od hroničnih zapaljenskih artritisa u Srbiji boluje oko 60.000 građana, od toga 35.000 boluje od RA i 2.000 dece boluje od juvenilnog idiopatskog artritisa. Svi oblici hroničnih zapaljenskih artritisa su doživotna, sistemska oboljenja koja zahvataju zglobove ali i druge organe sa nepredvidivim tokom i često nepovoljnih ishodom ukoliko se blagovremeno ne prepoznaju i ne započne njihovo adekvatno lečenje. Ako se ne leči adekvatno, bolest stalno napreduje dovodeći do invalidnosti i komplikacija koje mogu skratiti životni vek i do 20 godina. Rano postavljanje dijagnoze i lečenje hemijskim lekovima koji menjaju tok bolesti (poput metotreksata koji je zlatni standard) kod 70% obolelih može zaustaviti tok bolesti i uvesti bolesnika u remisiju. Kod preostalih 30% potrebno je primeniti i biološke lekove. U Srbiji se trenutno biološkim lekovima leči oko 1500 bolesnika, među kojima su i sva deca kojima je biološka terapija potrebna.

Važno je da građanstvo bude edukovano da prepozna i razlikuje simptome zapaljenskog od degenrativnog reumatizma. Jutarnja ukočenost u zglobu koja traje duže od 30 minuta, otok i bol uvek u istim zglobovima, otok sitnih zglobova šaka i stopala koji su simetrični, bol u šakama pri rukovanju, bol u krstima pred zoru, opšta slabost i malaksalost su najvažniji simptomi koji ukazujuju na mogućnost postojanja nekog od hroničnih zapaljenskih artritisa. Posle dve godine bolesti, ako se ne dijagnostikuju i nepravilno leče, polovina obolelih od reumatoidnog artritisa, a posle 10 godina 80 posto postaju invalidi. Na žalost kod nas u proseku do postavljanja dijagnoze prođe više meseci jer pacijenti, a često i izabrani lekari ne prepoznaju prve simptome ovih teških i onesposobljavajućih bolesti.

Zbog svega ovoga projekat “Ne odlaži uoči rano” treba da omogući što veću razmenu znanja i iskustava između potencijalno obolelog, izabranog lekara primarne zaštite i reumatologa kako bi se zajedničkim timskim pristupom unapredilo rano dijagnostikovanje i započelo pravovremeno lečenje.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here