Kongres u Beogradu: Nova saznanja o načinima praćenja toka bolesti

U Beogradu se od 25–27. maja 2016. godine održava XX  Kongres medicinske biohemije i laboratorijske medicine sa međunarodnim učešćem u organizaciji Društva medicinskih biohemičara Srbije i Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Neke od glavnih tema Kongresa biće posvećene najnovijim saznanjima i primeni novih biohemijskih markera, praćenja imunoloških bolesti u laboratorijskoj medicini, značaju oksidativnog stresa u bolestima savremenog čoveka. Posebno će biti istaknut značaj istovremenog sprovođenja farmakogenetskih ispitivanja, biohemijskog i terapijskog monitoringa kao osnove personalizovane medicine.

Osim eminentnih domaćih stručnjaka na kongresu će svoja iskustva izneti stručnjaci iz Italije, Hrvatske, Mađarske, Slovačke i Švedske.

Kongres se održava pod pokroviteljstvom Međunarodne federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu – IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine), Evropske federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu – EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) i Balkanske kliničko laboratorijske federacije – BCLF (Balkan Clinical Laboratory Federation), kao I Ministarstva prosvete i nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Plenarno predavanje »Quality assurance in clinical chemistry: a touch of statistics and a lot of common sense«, održaće uvaženi Profesor Elvar Theodorsson iz Švedske, Predsednik EFLM Science Committee.

 

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here