Stižu novi lekovi za plućne i srčane bolesti, multipla sklerozu, terapiju bola…

Ulazak farmaceutskog giganta Teva u Srbiju kroz akviziciju Aktavisa omogućiće pristup nasavremenijim terapijama za pulmološke i kardiološke pacijente, obolele od multiple skleroze i uvodjenje novih lekova iz oblasti terapije bola, kazao je Pavle Marjanović, direktor kompanije Actavis za Srbiju i Crnu Goru koja sada posluje u sastavu te farmaceutske kompanije.

“Prvi put je jedan globalni farmaceutski lider prisutan u Srbiji i kao domaći proizvođač. Kompanija Teva ne samo što je najveći svetski proizvođač generičkih lekova već ima značajno zastupljene inovativne lekove i brendove s višedecenijskom tradicijom”, rekao je Marjanović za agenciju Beta.
pavlemarjanovic4high
Pavle Marjanović


On je istakao da će Actavis pod okriljem Teve nastaviti da širi portfolio lekova iz urologije i psihijatrije, a da se u 2017. godini očekuje lansiranje lekova za najsavremenije terapije, pre svega za lečenje astme i  hronične opstruktivne bolesti pluća.

Govoreći o radu Zdravlja Actavis, Marjanović kaže da ta leskovačka fabrika lekova od prvog dana poslovanja u sastavu Teve nastavlja da redovno ispunjava svoj prioritetni cilj – proizvodnju i snabdevanje kupaca i krajnjih korisnika proizvodima vrhunskog kvaliteta u skladu sa domaćim, evropskim i svetskim standardima i zahtevima tržišta. Dodao je da su dosadašnji razvoj i uvodjenje novih proizvoda obezbedili leskovačkoj fabrici povećanje obima proizvodnje, od čega preko 70 odsto čini izvoz.

Marjanović je ocenio da se fondovi zdravstva u svetu suočavaju sa teškoćama u finansiranju zdravstvenih sistema i da je slična situacija i u bogatim i u siromašnim zemljama.

“Zato je neophodna strateška partnerska saradnja između medicinskih vlasti zemlje i svih učesnika u procesu, što svakako uključuje vodeće farmaceutske kompanije na tržištu. Te kompanije se moraju kontinuirano prilagođavati kako bi doprinele održivosti funkcionisanja zdravstvenog sistema. S duge strane, razumevanje za način funkcionisanja industrije, može da omogući fondovima bolje upravljanje potrebama u skladu s mogućnostima: predvidljivost eventualnih promena na listi lekova, odobravanja cena lekova i njihovo utvrđivanje u skladu s proizvodnim mogućnostima kako ne bi došlo do nestašice nekih proizvoda”, rekao je Marjanović.

Po njegovim rečima, u Srbiji je postignut veliki napredak u poslednjih par godina u redovnosti plaćanja obaveza Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje prema proizvođačima lekova.

“Uspostavljena je praksa konstruktivnog i pre svega transparentnog dijaloga između države i farmaceutske industrije. To je kamen temeljac za dalja poboljšanja na obe strane. Svedoci smo da i značajan broj inovativnih lekova ulazi na listu ovih dana pod uslovima posebnih ugovora sa Fondom. To pacijentima omogućava inovativne terapije, ali se ne narušava stabilnost poslovanja Fonda”, rekao je Marjanović.
Farmaceutski gigant Teva postao domaći proizvođač u Srbiji
Farmaceutski gigant Teva postao domaći proizvođač u Srbiji

Marjanović smatra da je dosta urađeno da bi širi spektar generičkih lekova najnovije generacije bio dostupniji pacijentima.

Kako je predložio, sledeći korak u uspostavljanju boljeg zdravstvenog sistema bi mogao da bude povećanje predvidljivosti mogućih promena, na primer, unapred definisani datumi odobravanja novih lista kao i datumi odobravanja cena.

Marjanović je ukazao da svaka zemlja mora da radi na svom sistemu optimalne strukture farmaceutskog sektora.

“Jasno je da treba razmatrati dobre ili loše modele iz drugih zemalja ali to ne znači da ‘dobar’ model u drugim zemljama treba jednostavno da prekopiramo čime bi smo možda doveli u pitanje narušavanje sistema koji je dobro postavljen. Odgovor za definisanje dobrog sistema u budućnosti leži u strukturisanom dijalogu između medicinskih vlasti, industrije, asocijacija pacijenata, zdravstvenih radnika”, kazao je direktor Actavisa.

Dodao da u tom dijalogu Actavis može da pruži značajan doprinos zato što posluje i kao globalna i kao lokalna kompanija, što joj, kako je naveo, omogućava razumevanje svetskih trendova, potreba bolesnika i celokupnog sistema na kvalitetniji način.