Zašto je važna pneumokokna vakcinacija?

(Ovaj tekst namenjen je stručnoj javnosti)

Pneumokokna vakcinacija je neophodna jer štiti od posledica teških oboljenja pa i smrtnog ishoda.

Sa izuzetkom čiste pijaće vode, ništa drugo, čak ni antibiotici, nije imalo tako veliki uticaj na smanjenje smrtnosti kao vakcinacija.

Pneumokokna bolest je vodeći uzrok smrti u svetu, kod dece mlađe od 5 godina.

Šta je PCV?

Vakcina protiv pneumokokne bolesti, namenjena za aktivnu imunizaciju protiv invazivnih oboljenja i akutnog otitis media, izazvanih bakterijom Streptococcus pneumoniae.

Podela pneumokokne bolesti

Pneumokokne bolesti se dele na invazivne (IPB) i neinvazivne.  Invazivne: Sepsa, bakterijemija, meningitis, bakterijska pneumonija; Neinvazivne: AOM, sinuzitis, bronhitis.

Invazivna bolest nastaje usled širenja bakterija putem cirkulacije i njihove kolonizacije normalno sterilnih tkiva.  Kod pacijenata sa dijagnozom pneumonije, otitis media ili sinuzitis, moguće je da se bakterija putem krvotoka proširi i izazove invazivnu bolest

Uzročnik

Streptococcus pneumoniae je najčešći uzročnik bakterijske pneumonije, meningitisa i sepse kod dece u svetu. U Evropi, incidenca je 5,22 na 100.000 populacije /podaci iz 2010./.

U visoko razvijenim zemljama, pneumokokni meningitis je u 31,7% slučajeva praćen sekvelama u vidu: – auditornih poremećaja/ poremećaja vida – poremećaja mišićnog tonusa (spastičnih/flakcidnih) – epileptičnih napada – moždanih malformacija – paraliza/pareza kranijalnih nerava

Smrtnost

Pneumokokni meningitis može imati smrtni ishod u 38% slučajeva u Evropi. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da više od 1,6 miliona ljudi godišnje umre od pneumokokne bolesti

Važno je vakcinisati decu do prve godine života

Čak 75% svih slučajeva IPB i 83% pneumokoknih meningitisa se javljaju kod dece mlađe od 2 godine, zbog čega je bitno vakcinisati u najranijem uzrastu. Populacije sa najvećim rizikom od nastanka pneumokoknog meningitisa su deca mlađa od 2 godine i odrasli stariji od 65 godina.

S. pneumoniae je uzročnik oko 11% (8-12 %) letalnog ishoda dece uzrasta 1 – 59 meseci. Pneumokokne konjugovane vakcine (PCV) vode do kontinuiranog smanjenja incidence invazivnih pneumokoknih bolesti.

– Akutni otitis media (AOM) je veoma česta bolest, čak 80% dece ima 1 epizodu do 3. godine, a više od jedne trećine dece će imati ponavljane infekcije. Vrh incidence je od 7 – 36 mes.

-S. pneumoniae je najčešći izazivač AOM (30-50% svih slučajeva), zatim sledi Haemophilus influenzae (17-21%) i Moraxella catarrhalis (1-16%) u zemljama centralne Evrope.

– S. pneumoniae je izuzetno patogen i jako retko prolazi spontano, često je udružen sa komplikovanim OM, kao što je ruptura bubne opne i spontano curenje iz uha.

– Rekurentni OM i OM koji ne odgovaraju na terapiju su često izazvani netipiziranim H. Influenzae.

– OM može dovesti do ozbiljnih sekvela, uključujući gubitak sluha afektirajući na intelektualne karakteristike.

– Vakcinacija pre 6 meseci života je najbolja opcija, zato što je najčešći period javljanja AOM u uzrastu od 6-12 meseci.

– AOM je najčešća indikacija za antibiotsku terapiju kod dece u razvijenim zemljama.

Kliničke studije dokazuju da vakcinacija sa PCV može dovesti do značajnog smanjenja incidence AOM, troškova lečenja, korišćenja antibiotika i udružene rezistencije na antibiotike. Vakcinacija protiv pneumokokne bolesti dovodi do smanjenja incidence bakterijskih bolesti i restrikcije u korišćenju antibiotika što je krucijalno kako bi antibiotici ostali efikasna primarna terapija. Globalno, pneumokokna bolest je najčešća bolest, koja se može prevenirati vakcinama, u uzrastu dece mlađe od 5 godina.

Rasprostranjenost vakcinacije

Vakcinacija  protiv pneumokne bolesti nalazi se na kalendaru imunizacije većeg broja zemalja. U martu 2007. SZO izdaje preporuke: uvođenje konjugovane vakcine protiv pneumokoka u nacionalne kalendare vakcinacije treba da bude prioritet.

U mnogim zemljama rutinska vakcinacija pneumokoknom konjugovanom vakcinom je dovela do dramatičnog smanjenja incidence IPB i na nekim mestima je IPB izazvana serotipovima koje se nalaze u vakcini iščezla, iako ta uzrastna grupa nije vakcinisana (grupni imunitet).

Studije su pokazale da bi specifične PCV formulacije i HibCV mogle da dovedu do redukcije ukupnog mortaliteta dece mlađe od 5 godina za 11%, i 4%, redno, nagoveštavajući da je korišćenje ovih vakcina važno za postizanje Milenijumskog razvojnog cilja 4, da se redukuje mortalitet dece mlađe od 5 godina za 2/3 između 1990 i 2015.

 Zašto se vakcinisati vakcinom protiv pneumokoka?

Sprečavamo bolesti, sprečavamo posledice bolesti, utičemo na racionalnu upotrebu antibiotika (smanjujemo rezistenciju na AB, što je rastući svetski problem). Pneumokokna vakcina ima utvrđen profil bezbednosti.

Neželjena dejstva  

Kod odojčadi, najčešća neželjena dejstva uočena nakon primarne imunizacije bila su crvenilo na mestu primene i iritabilnost. Većina ovih reakcija bile su blage do umerene po intenzitetu i nisu dugo trajale

Opšti poremećaji i promene na mestu primeneVeoma česta (≥ 1/10): bol, crvenilo, otok na mestu primene, povišena telesna temperatura (≥ 38° C, rektalna) (do 2. godine života), gubitak apetita, pospanost. 

Kontraindikacije za primenu vakcina

OPŠTE: akutne bolesti, febrilna stanja, anafilaksija na komponente vakcine i teže neželjene reakcije na prethodnu dozu vakcine.

Dodatne kontraindikacije za žive, virusne vakcine jesu i: stanja smanjene otpornosti (imunodeficijencija) i trudnoća.