Zašto je važna saradnja farmaceutske industrije i lekara?