Mentoring za preduzetnice i mlade

Bez obzira da li si mlada preduzetnica ili već godinama ploviš poslovnim vodama, sledeće poslovne korake napravi uz podršku mentora. I to besplatno ako se javiš na ovaj konkurs. Informiši se da li si pravi kandidat za ovaj program, šta dobijaš i kako da se prijaviš na sledećem linku:
https://tinyurl.com/bdcf8c2s

Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice realizuje se preko Razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. Predviđena su dva seta usluga: Prvi set odnosi se na usluge za mlade, koji podrazumeva pomoć stručnog lica iz Akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA) mladom potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku, starosti od 18 do 35 godina. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, obavezne obuke „Obuka za početnike u poslovanju”, jedne/više specijalizovanih obuka i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.
Drugi set usluga namenjen je ženama preduzetnicama i sastoji se od pomoći stručnog lica iz ARRA privrednom subjektu čiji osnivač ili vlasnik je žena ili je žena jedan od vlasnika sa većinskim udelom u vlasništvu (minimum 50%) i jedan od zakonskih zastupnika. Predviđena je podrška u vidu raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka i mentoring usluge u trajanju do 40 sati. Javni poziv je otvoren do 27. septembra 2023. godine.