Nacionalni dan borbe protiv limfoma je posvećen podizanju svesti javnosti o bolesti, simptomima i aspektima koji mogu značajno uticati na stanje pacijenata u toku lečenja i oporavka. Ove godine posebna pažnja biće posvećena novim digitalnim rešenjima u službi pacijenata.

Iz perspektive pacijenata digitalizacija i nova digitalna rešenja su jako važni iz razloga što su postali neizostavni deo lečenja i nege i svesni smo toga da imaju potencijal da transformišu medicinu i način lečenja na koji smo do sada navikli, omogućavajući bolji kvalitet života, lečenja i odnosa između pacijenata i lekara, ali i pacijenta i ostalih činilaca zdravstvenog sistema. Razvijene su mnoge digitalne i komunikacijske tehnologije za obolele od raznih vrsta kancera koje zaista pokazuju višestruke prednosti u poređenju sa tradiciolanim kliničkim pristupom. COVID-19 je delovao kao katalizator za ubrzanje promene ka digitalizaciji zdravstva i naterao nas da prihvatimo virtuelne vidove komunikacije kao normalan deo našeg svakodnevnog života.

Živeti sa hematološkim malignitetom nije lako i podrazumeva suočavanje sa mnogim problemima i izazovima. Prevazilaženje tih problema je lakše ukoliko su pacijentima dostupne relevantne informacije o bolesti. Mobilna aplikacija “LIMFOM APP”, dizajnirana je sa ciljem da se pacijenti sa hematološkim malignitetima: limfom, HLL i MPN, osnaže kroz edukaciju i podršku od strane Udruženja, kao i kroz redovno praćenje njihovih simptoma i stanja u toku i nakon lečenja.

Aplikacija LIMFOM APP koncepcijski je podeljena na nekoliko celina. Prvu čini edukativni sadržaj, drugi deo predstavlja podršku pacijentima kroz informacije o ishrani i fizičkoj aktivnosti, treća celina se odnosi na praćenje više od 20 simptoma na dnevnom nivou, uz mogućnost izrade izveštaja, dok se četvrta celina odnosi na praćenje terapija koje pacijenti uzimaju. Na taj način, pacijentima je omogućeno da prate tok bolesti i samostalno procenjuju svoje trenutno zdravstveno stanje, što doprinosi boljem razumevanju bolesti i jačanju odnosa lekar-pacijent.

Nacionalni dan borbe protiv limfoma uspostavljen je pre pet godina, zajedničkom inicijativom Srpske limfomske grupe, strukovnog udruženja i Udruženja obolelih od limfoma LIPA i obeležava se poslednje nedelje marta. 

Nacionalni dan borbe protiv limfoma: predstavljanje mobilne aplikacije “LIMFOM APP” Konferencija za medije. Govorili: Doc. dr Darko Antic – direktor Klinike za hematologiju, UKC Srbije Ass. dr Vojin Vukovic, lekar sa Klinike za hematologiju, UKCS (TBC) Maja Kocic – Zakonski zastupnik Udruzenja LIPA Aleksandra Mladenovic, moderator
Nacionalni dan borbe protiv limfoma: predstavljanje mobilne aplikacije “LIMFOM APP” Konferencija za medije. Govorili: Doc. dr Darko Antic – direktor Klinike za hematologiju, UKC Srbije Ass. dr Vojin Vukovic, lekar sa Klinike za hematologiju, UKCS (TBC) Maja Kocic – Zakonski zastupnik Udruzenja LIPA Aleksandra Mladenovic, moderator
Nacionalni dan borbe protiv limfoma: predstavljanje mobilne aplikacije “LIMFOM APP” Konferencija za medije. Govorili: Doc. dr Darko Antic – direktor Klinike za hematologiju, UKC Srbije Ass. dr Vojin Vukovic, lekar sa Klinike za hematologiju, UKCS (TBC) Maja Kocic – Zakonski zastupnik Udruzenja LIPA Aleksandra Mladenovic, moderator
Nacionalni dan borbe protiv limfoma: predstavljanje mobilne aplikacije “LIMFOM APP” Konferencija za medije. Govorili: Doc. dr Darko Antić – direktor Klinike za hematologiju, UKC Srbije Ass. dr Vojin Vuković, lekar sa Klinike za hematologiju, UKCS (TBC) Maja Kocić – Zakonski zastupnik Udruženja LIPA Aleksandra Mladenović, moderator