Najava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) da će do kraja godine na listu lekova dostupnih građanima Srbije o trošku države biti uključene dodatne 22 inovativne terapije  je izuzetno značajna vest. Ovi lekovi poboljšaće ishode lečenja, a za mnoge pacijente će značiti razliku između života i smrti, ili značajno poboljšanje kvaliteta života, ocenilo je Udruženje proizvođača inovativnih lekova Inovia.

Ovo proširenje liste, uz napore učinjene u poslednjih nekoliko godina, pokazuje da je država, na čelu sa RFZO, prepoznala značaj inovativnih lekova i da počinje da se smanjuje jaz koji postoji  u dostupnosti najefikasnijih terapija  u odnosu na većinu evropskih zemalja, a koji je nastao zbog višegodišnjeg zastoja u obnavljanju liste najefikasnijim terapijama tokom prethodne decenije, piše u saopštenju Udruženja.

Osim uspostavljanja kontinuiteta u redovnom proširenju liste inovativnim lekovima, od kako je na čelu RFZO Prof. Sanja Radojević Škodrić, posebno nas raduje najava da ćemo već od iduće godine dobiti odvojenu budžetsku liniju za inovativne lekove, što bi trebalo da garantuje stabilnost u dostupnosti nasavremenijih terapija u budućnosti, tvrdi Inovia.

Na taj način će na dobitku biti svi, ali pre svega, pacijenti, kroz redovno proširenje liste svake godine najvažnijim medikamentima koje savremena medicina može da ponudi.  Zatim država, koja će dobiti ne samo predvidljivost troškova po ovom osnovu već i mogućnost strateškog planiranja investiranja u različite terapijske oblasti. Na kraju i farmaceutska industrija za koju bi takva odluka države bila jasan signal za još veće investiranje i prisustvo na našem tržištu.

Inovativne terapije su poslednjih decenija pokazale izvanredne rezultate u velikom broju terapijskih oblasti. Zahvaljujući inovativnim lekovima, neke do tada neizlečive bolesti su postale hronične bolesti sa kojima se živi. Takođe, kod jednog broja oboljenja sa najlošijom prognozom značajno je produženo vreme preživljavanja, dok je u mnogim hroničnim oboljenjima u velikoj meri poboljšan kvalitet života, što omogućava pacijentima da ostanu radno aktivni i produktivni članovi društva.

Takođe, postoji i direktna korelacija između državnog ulaganja u lekove i zdravstvenih ishoda. Veće ulaganje u inovativne terapije poboljšava ishode lečenja čime se ne poboljšava samo zdravstveno stanje pacijenata već se smanjuju i drugi troškovi u zdravstvenom sistemu, a pozitivno utiče na ekonomije zemlje, piše u saopštenju Udruženja proizvođača inovativnih lekova Inovia.