Objavljen Javni poziv za finansiranje EUREKA projekata za 2024. godinu

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija raspisuje javni poziv za finansiranje EUREKA projekata za 2024. godinu Svrha Javnog poziva za finansiranje EUREKA mrežnih projekata (u daljem tekstu: poziv) je da omogući organizacijama koje posluju u Republici Srbiji da u potpunosti učestvuju u međunarodnim EUREKA mrežnim projektima (u daljem tekstu: EUREKA projekti) i podstakne njihovo učešće u svim tehnološkim oblastima EUREKA programa.

Više informacija na stranici Ministarstva:

Objavljen Javni poziv za finansiranje EUREKA projekata za 2024. godinu (nitra.gov.rs)