Dr Dragan Đurić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, član Svetske akademije fiziologa Međunarodne unije fizioloških nauka (IUPS) i Internacionalne akademije kardiovaskularnih nauka (IACS), dobitnik je prestižne nagrade IACS Oration Award na upravo održanom zajedničkom kongresu indijskih sekcija Internacionalnog udruženja za istraživanje srca (ISHR) i Internacionalne akademije kardiovaskularnih nauka. Ovaj skup je održan u periodu 16-18.02.2024.g. u indijskom gradu Džodpuru (Jodhpur) u čuvenom Sveindijskom institutu za medicinske nauke (AIIMS), a na skupu je učestvovalo preko 600 učesnika iz celog sveta.

Nagrada je dodeljena za dugogodišnja istraživanja fiziološkog i patofiziološkog značaja semiesencijalne aminokiseline homocisteina, epigenetskog značaja i biomarkera rizika štetnih uticaja okoline, a posebno za kardiovaskularne, neurodegenerativne i maligne bolesti. Iz ovih istraživanja proistekli su brojni naučni radovi publikovani u vodećim internacionalnim časopisima, predavanja po pozivu na inostranim univerzitetima i naučnim skupovima, izuzetna međunarodna saradnja i nekoliko doktorskih disertacija odbranjenih na medicinskim fakultetima u Beogradu, Kragujevcu i Banjaluci. Uskoro se očekuje i publikovanje knjige prestižnog svetskog izdavača Springer (uz učešće preko 30 istraživačkih grupa iz celog sveta), i u kojoj je professor Dragan Đurić urednik, zajedno sa profesorom Devendrom Agrawalom iz SAD.

Ova međunarodna udruženja su najznačajnija u svetu koja se bave bazičnim i translacionim kardiovaskularnim istraživanjima.

Prof. dr Dragan Đurić specijalista je kliničke fiziologije i rukovodilac naučnih projekata, član je mnogobrojnih međunarodnih i domaćih naučnih i profesionalnih udruženja, i dobitnik je brojnih internacionalnih priznanja u oblasti bazičnih i translacionih kardiovaskularnih istraživanja.