Roche dobitnik Family Friendly Enterprise sertifikata

Kompanija Roche, prva je kompanija iz sektora zdravstva i farmacije u Srbiji i Crnoj Gori koja je dobila Family Friendly Enterprise sertifikat, koji potvrđuje da su uslovi rada u njoj takvi da su briga o zaposlenima i njihovim porodicama za kompaniju prioritet. Ovaj sertifikat dodeljuje se kompanijama koje su uvele i primenjuju veliki broj mera kojima se pruža podrška zaposlenom da održi balans između privatnog života i posla.

Fleksibilno radno vreme, hibridan način rada, privatno zdravstveno osiguranje, subvencionisano korišćenje fitness i welness centara, edukacije i obuke, finansijska podrška u slučaju bolesti člana porodice, subvencija zarade tokom porodiljskog bolovanja, samo su neke od mera koje Roche u Srbiji i Crnoj Gori kao poslodavac primenjuje kako bi motivisao zaposlene, smanjio stres, povećao njihovu produktivnost i efikasnost na radnom mestu.

Family Friendly Enterprise sertifikat je priznanje koje kompanijama pruža mogućnost da pokažu svoju predanost pružanju podrške zaposlenima i njihovim porodicama. Motivi i koristi za kompaniju da stekne ovaj sertifikat su brojni. Takve mere mogu poboljšati imidž kompanije i privući talentovane i kvalitetne zaposlene, jer ističu brigu o njihovoj dobrobiti. Povećanje zadovoljstva i lojalnosti zaposlenih može rezultirati većom produktivnošću i smanjenjem fluktuacije radne snage.

Roche je u Srbiji i Crnoj Gori izgradio strukturu za implementaciju politika i programa koji podržavaju ravnotežu između posla i privatnog života, što može rezultirati boljim upravljanjem vremenom i smanjenjem stresa kod zaposlenih.

Ovakve mere mogu biti ključni faktor u izgradnji dugoročnog uspeha kompanije kroz održavanje srećnih, zadovoljnih i produktivnih zaposlenih.