Zdravstveni stručnjaci, predstavnici udruženja pacijenata i donosioci odluka okupili su se ove nedelje na sastanku u Pragu, u organizaciji svetske istraživačke grupe GLOBSEC, kako bi razgovarali o teškoćama, ali i mogućnostima u lečenju i nezi obolelih od raka u regionu centralne i istočne Evrope i Baltika, sa posebnim naglaskom na multipli mijelom. Takođe predstavljeno je pokretanje prvog sveobuhvatnog istraživanja o multiplom mijelomu koje sprovodi Economist. U istraživanju će učestvovati i Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije čiji su predstavnici imali aktivnu ulogu i na samoj konferenciji.

Prof. dr Jelena Bila, predsedavajuća Srpske mijelomske grupe i Aktiva za multipli mijelom Srpskog lekarskog društva, bila je govornik na konferenciji u panelu posvećenom napretku u lečenju multiplog mijeloma.

Tokom poslednjih 20 godina svedoci smo pojave velikog broja novih modaliteta lečenja u multiplom mijelomu. Novi lekovi inovativnog mehanizma dejstva, posebno imunoterapija kao što su monoklonska antitela, bispecifici i konačno, ćelijska terapija kao što je CAR-T, dramatično su promenili tok i ishod ove maligne bolesti, stvarajući mogućnost da se bolest pretvori u dobro kontrolisano hronično stanje. Najveći problem u ovom trenutku u svakodnevnoj kliničkoj praksi jeste ograničen pristup novim terapijskim opcijama. Ulažemo velike napore da našim bolesnicima pružimo najoptimalnije lečenje sa imunološkom terapijom, pogotovo kod visokorizičnih bolesnika, koristeći prognostičke i kliničke parametre od značaja za terapijski ishod i tok bolesti – zaključuje prof. dr Bila.
S ciljem suočavanja sa izazovima i mogućnostima u lečenju malignih bolesti, na sastanku se govorilo o najnovijim dostignućima i strategijama navedenim u planu Evropske unije za borbu protiv raka, sa posebnim fokusom na multipli mijelom i raskorak u tretmanu ove bolesti između centralne i istočne Evrope i Baltika i Zapadne Evrope.

-Evropski plan za borbu protiv raka, za koji je Evropska komisija izdvojila više od 4 milijarde evra ima za cilj da poboljša kvalitet lečenja onkoloških pacijenata, da poveća dostupnost inovativnih lekova i podrži razvoj novih terapija. Oblast hematoloških maligniteta i multipli mijelom posebno može biti dobar primer i zanimljiv pilot projekat da uspešno preuzmemo u svoje ruke celokupno pitanje lečenja raka i postignemo pozitivne rezultate za relativno kratko vreme – izjavio je profesor Robert Babelja, prorektor Slovačkog medicinskog univerziteta.

-Troškovi zdravstva kao udeo u BDP-u po glavi stanovnika i dalje su znatno niži nego u zapadnoj Europi, tj. niži od prosečne vrednosti izdvajanja za zdravstvo u Evropskoj uniji koja je u 2019. godini iznosila 9,9% BDP-a.” GLOBSEC-ov indeks spremnosti zdravstvene zaštite (Health Care Readiness Index) potvrđuje ove podatke, rangirajući CEB iza šire EU, Norveške i Velike Britanije. Predstavljajući ovaj ažurirani indeks, GLOBSEC želi da promoviše zajedničke napore u borbi protiv raka – izjavio je Martin Smatana, naučni saradnik GLOBSEC-a.

Multipli mijelom sve više pogađa mlađe ljude. U Evropi je kod više od 50.900 ljudi dijagnostikovan multipli mijelom u 2020. godini, a u Srbiji se godišnje dijagnostikuje oko 500 obolelih.
Pacijenti sa multiplim mijelom već su podigli glas početkom ove godine u dokumentarnom filmu ‘Moj mijelom: spremni za nove korake’ i pozivaju sve zainteresovane strane u zdravstvu da se uključe i doprinesu unapređenju tretmana obolelih od multiplog mijeloma.

Kako je to izrazila Mira Armour, predsednica udruženja MijelomCRO: – Mi smo na misiji da svaki pacijent u našem regionu oseća sigurnost, da je dobro lečen i ima pristup blagovremenoj i najnovijoj nezi. To je ono što me pokreće svakog minuta mog radnog dana. I sigurna sam da to možemo postići.

Fotografija: Predstavnici udruženja pacijenata na skupu održanom u Pragu. (autor: Silvie Heřmanská)