Obeležavajući Svetski dan borbe protiv psorijaze, Udruženje „3P – Pacijenti protiv psorijaze“ želi da motiviše i ohrabri obolele da razgovaraju sa dermatologom o svojoj bolesti i mogućnostima lečenja koje su sada mnogo veće nego pre nekoliko godina. „Veoma je važno da pacijenti shvate da ne moraju da trpe teret psorijaze. Patnja obolelog zbog simptoma bolesti se prenosi i na njegovu najbližu okolinu – porodicu i prijatelje. Molimo sve pacijente, one koji su tek primetili prve simptome bolesti, ali i one koji već godinama imaju psorijazu i možda misle da im niko ne može pomoći, da što pre odu na pregled kod dermatologa. Na raspolaganju su lekovi za lokalnu i sistemsku primenu, uključujući i biološku terapiju za pacijente sa umerenim i teškim oblikom psorijaze. Primenom biološke terapije povlače se promene na koži i smanjuje rizik od razvoja drugih oboljenja, a ono što je veoma značajno za pacijente – poboljšava se kvalitet života i pacijent može potpuno normalno da živi i sprovodi socijalne i profesionalne aktivnosti.“- naglašava Vladimir Kecić, predsednik udruženja „3P“.
Goran Filipović iz Udruženja „3P“ objašnjava da psorijaza nije samo bolest kože, već ima i brojne sistemske manifestacije, tj. pridružene bolesti (tzv. komorbiditeti), kao što su psorijazni artritis, metabolički sindrom, dijabetes tip 2, kardiovaskularna oboljenja, Kronova bolest… Simptomi psorijaze i pridružene bolesti značajno narušavaju kvalitet života, posebno kod pacijenata sa teškim oblikom bolesti. Javljaju se problemi u socijalnom, emocionalnom i profesionalnom funkcionisanju. Sve to, uz stigmatizaciju, dovodi do anksioznosti i depresije. Psorijaza nije zarazna, već predstavlja hronično nezarazno autoimunsko oboljenje i nema potrebe da se ljudi boje kontakta sa pacijentima koji imaju psorijazu.
Sekcija za dermatologiju Srpskog lekarskog društva nastavlja projekat „Za život bez psorijaze“ koji je započet u maju ove godine sa ciljem da se unapredi lečenje pacijenata sa psorijazom u Srbiji. Prof. dr Mirjana Milinković Srećković, predsednica Sekcije, naglašava da će se ove jeseni besplatni pregledi pacijenata sa psorijazom organizovati u četiri grada u saradnji sa opštim bolnicama: u Šapcu 5. novembra, u Požarevcu, Pančevu i Kruševcu 26. novembra. Uz dermatologe iz opštih bolnica, preglede će obavljati profesori iz univerzitetskih kliničkih centara – UKC Srbije i UKC Niš i Vojnomedicinske akademije. „Ovaj projekat je podsticaj za obolele od psorijaze da se obrate lekaru i razgovaraju o mogućnostima lečenja. Za umerene i teške oblike psorijaze, pored konvencionalne sistemske terapije koja je već decenijama u primeni, biološki lekovi su dostupni o trošku RFZO od 2019. godine, ali i dalje veliki broj pacijenata nepotrebno pati od ozbiljnih simptoma i znakova psorijaze. Biološka terapija značajno smanjuje promene

na koži ili čak potpuno čisti kožu. Biološki lekovi su efikasni i bezbedni, tako da ne prave značajne neželjene efekte koji bi ugrozili pacijenta. Komforno se primenjuju, kao potkožna injekcija jednom mesečno ili jednom u tri meseca. Pored dva leka koja su dostupna pacijentima u Srbiji o trošku RFZO, nadamo se da ćemo uskoro imati i još dva savremena biološka leka, novog mehanizma dejstva i veće efikasnosti, čime će se dodatno unaprediti lečenje psorijaze i sprečiti posledice i komplikacije ovog oboljenja.“
Psorijaza se javlja kod 2% populacije, pa je procena da u Srbiji ima oko 140.000 pacijenata sa ovim oboljenjem, a od tog broja 20% ima tešku formu bolesti, koja zahteva sistemsku terapiju.
Predstavnici Udruženja „3P“ i stručnjaci pozivaju pacijente da se obrate dermatologu i poručuju da se uz odgovarajuću terapiju, bolest može staviti pod kontrolu i komplikacije se mogu sprečiti.